تشخیص اشیا به کمک rcnn

پرسش

Error using vision.internal.cnn.validation.checkTrainingOptions (line 22)
trainRCNNObjectDetector does not support the training-progress Plots training option.

Error in trainRCNNObjectDetector>parseInputs (line 307)
vision.internal.cnn.validation.checkTrainingOptions(options, fname);

Error in trainRCNNObjectDetector (line 238)
[network, params] = parseInputs(trainingData, network, options, mfilename, varargin{:});
سلام وقت بخیر هنگام اموزش object detector در شبکه عصبی rcnn با این خطا که مربوط به فایل trainRCNNobjectdetector.m هست مواجه میشم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

0

پاسخی بنویسید